Ring oss gärna!
08-534 710 70

Referensobjekt

Sök projekt:
Fritext (Projektnamn eller P-NR): P-NR: Projektnamn: Slutfört:

Projekttyp:
Fasad: Tak: Balkonger: Inglasningar: Fönster: Byggnation:

Entreprenad:
Entreprenadsumma: Byggår: Kulturhistorisk klassificering: Kommun:

Brf. Pelarbacken 39

P-NR: P02087

Uppdragsbeskrivning:

STARK fick i uppdrag av Brf. Pelarbacken att fasad - samt fönsterrenovera deras fastighet.

Omfattning:

750 kvm fasad (bruttoyta)

Adress: Götgatan 39, Stockholm

Kommun: Stockholm

Fasadsystem: Renovering: Lagning puts

Fönster: Renovering

Ställning: Fast ställning

Byggår: 1851

Kulturhistorisk klassificering: Grön

Entrepenadsumma intervall: 0-1 MSEK

Slutfört: 2010