Ring oss gärna!
08-534 710 70

Referensobjekt

Sök projekt:
Fritext (Projektnamn eller P-NR): P-NR: Projektnamn: Slutfört:

Projekttyp:
Fasad: Tak: Balkonger: Inglasningar: Fönster: Byggnation:

Entreprenad:
Entreprenadsumma: Byggår: Kulturhistorisk klassificering: Kommun:

Brf. Postsäcken 10

P-NR: P4079

Uppdragsbeskrivning:

Fasadrenovering - bomlagning och avfärgning av innergård och gatufasad

Byte av diverse plåt

Omfattning:

Totalyta/Brutto: 621 kvm

Netto: 500 kvm

Adress: Rosenlundsgatan 24

Kommun: Stockholm

Fasadsystem: Renovering: Nytt fasadsystem – ROT-system

Ställning: Fast ställning

Byggår: 1900-tal

Kulturhistorisk klassificering: Ingen

Entrepenadsumma intervall: 0-1 MSEK

Slutfört: 2016