Ring oss gärna!
08-534 710 70

Referensobjekt

Sök projekt:
Fritext (Projektnamn eller P-NR): P-NR: Projektnamn: Slutfört:

Projekttyp:
Fasad: Tak: Balkonger: Inglasningar: Fönster: Byggnation:

Entreprenad:
Entreprenadsumma: Byggår: Kulturhistorisk klassificering: Kommun:

Brf. Roslagsgatan 29

P-NR: P00070

Uppdragsbeskrivning:

STARK fick i uppdrag att åtgärda fasadskador under kungsbalkongen längs med gatufasaden, samt att renovera hela kungsbalkongen.

Omfattning:

Webers utstockningsbruk med kulturkalkfärg lika ursprunglig färg.

Adress: Roslagsgatan 29, Stockholm

Kommun: Stockholm

Fasadsystem: Renovering: Lagning puts

Balkonger: Renovering

Ställning: Fast ställning

Byggår: 1936

Kulturhistorisk klassificering: Ingen

Entrepenadsumma intervall: 0-1 MSEK

Slutfört: 2011