Ring oss gärna!
08-534 710 70

Referensobjekt

Sök projekt:
Fritext (Projektnamn eller P-NR): P-NR: Projektnamn: Slutfört:

Projekttyp:
Fasad: Tak: Balkonger: Inglasningar: Fönster: Byggnation:

Entreprenad:
Entreprenadsumma: Byggår: Kulturhistorisk klassificering: Kommun:

Brf. Slätten

P-NR: P6078

Uppdragsbeskrivning:

STARK levererade vädertak, byggställning och arbetsplattformar för projektet. Uppdraget bestod i att bygga om taket på 6 fastigheter och yttre renovering av fasad:

Rivning befintlig takkonstruktion, nybyggnation av tak med ny utvändig avrinning, tilläggsisolering och putsning av fasad, renovering av betong på balkong och loftgång, renovering av fönster, utbyte balkongfronter/räcken/inglasning, utbyte balkongdörrar, målning samt markarbeten. 

Omfattning:

6 fastigheter, 250 lägenheter
5900 kvm fasad (bruttoyta)

Adress: Nyängsvägen 7-35, Nibblevägen 4-10, Tullinge

Kommun: Botkyrka

Fasadsystem: Renovering: Nytt fasadsystem – tilläggsisolering

Balkonger: Renovering

Tak: Nyproduktion

Inglasningar: Profillösa system

Fönster: Renovering

Byggnation: Påbyggnad

Ställning: Arbetsplatform

Byggår: 1968

Kulturhistorisk klassificering: Ingen

Entrepenadsumma intervall: 20 och uppåt

Slutfört: 2009