Ring oss gärna!
08-534 710 70

Referensobjekt

Sök projekt:
Fritext (Projektnamn eller P-NR): P-NR: Projektnamn: Slutfört:

Projekttyp:
Fasad: Tak: Balkonger: Inglasningar: Fönster: Byggnation:

Entreprenad:
Entreprenadsumma: Byggår: Kulturhistorisk klassificering: Kommun:

Brf. Taberg 8

P-NR: P3019

Uppdragsbeskrivning:

På en flerbostadshus i Bromma utförde STARK yttre renovering, innefattande omputsning av fastighetens fasad, byte av fönster samt omläggning av tak.

Omfattning:

Ca 530 kvm fasadyta (brutto).

50 fönster.

Adress: Tranebergsvägen 56

Kommun: Stockholm

Fasadsystem: Renovering: Nytt fasadsystem – omputs

Tak: Renovering

Fönster: Utbyte

Ställning: Fast ställning

Kulturhistorisk klassificering: Ingen

Entrepenadsumma intervall: 1-2 MSEK

Slutfört: 2014