Ring oss gärna!
08-534 710 70

Referensobjekt

Sök projekt:
Fritext (Projektnamn eller P-NR): P-NR: Projektnamn: Slutfört:

Projekttyp:
Fasad: Tak: Balkonger: Inglasningar: Fönster: Byggnation:

Entreprenad:
Entreprenadsumma: Byggår: Kulturhistorisk klassificering: Kommun:

Brf. Tryckeriet

P-NR: P2087

Uppdragsbeskrivning:

Rivning befintlig Fasad Tegel och isolering samt skorsten

Ny isolering förstärka fönster och mura nytt fasadtegel samt plåtarbeten

Omfattning:

2 gavlar, 20 fönster, 5 våningar,  ca 550 kvm netto

Adress: Franstorpsvägen 5, Sundbyberg

Kommun: Sundbyberg

Fasadsystem: Renovering: Nytt fasadsystem – tilläggsisolering

Ställning: Arbetsplatform

Byggår: 1963

Kulturhistorisk klassificering: Ingen

Entrepenadsumma intervall: 1-2 MSEK

Slutfört: 2013