Ring oss gärna!
08-534 710 70

Referensobjekt

Sök projekt:
Fritext (Projektnamn eller P-NR): P-NR: Projektnamn: Slutfört:

Projekttyp:
Fasad: Tak: Balkonger: Inglasningar: Fönster: Byggnation:

Entreprenad:
Entreprenadsumma: Byggår: Kulturhistorisk klassificering: Kommun:

Brf. Turbinen 20

P-NR: P00084

Uppdragsbeskrivning:

STARK skall renovera  och färga (läs måla) Brf  Turbinens fasader mot gård, park och gata. Samtidigt så gjuts alla hålkärl om på föreningens kungsvåningar.

Omfattning:

ca 400 kvm fasadyta (brutto innergård)
kungsbalkonger

Adress: Tobaksspinnargatan 4

Kommun: Stockholm

Fasadsystem: Renovering: Lagning puts

Balkonger: Renovering

Ställning: Fast ställning

Byggår: 1931

Kulturhistorisk klassificering: Gul

Entrepenadsumma intervall: 0-1 MSEK

Slutfört: 2011