Ring oss gärna!
08-534 710 70

Referensobjekt

Sök projekt:
Fritext (Projektnamn eller P-NR): P-NR: Projektnamn: Slutfört:

Projekttyp:
Fasad: Tak: Balkonger: Inglasningar: Fönster: Byggnation:

Entreprenad:
Entreprenadsumma: Byggår: Kulturhistorisk klassificering: Kommun:

Brf. Vidfamne

P-NR: P6123

Uppdragsbeskrivning:

STARK utförde en fasadrenovering av fastigheten, där nedknackning av all befintlig puts ingick samt uppbyggnad av ny puts med isolering och avfärgning lika befintligt. Byggställning ingick även i entreprenaden. 

Omfattning:

ca 470 kvm fasadyta (brutto)

Adress: Ivar Vidfamnes gata 12, Hägersten

Kommun: Stockholm

Fasadsystem: Renovering: Nytt fasadsystem – omputs

Ställning: Fast ställning

Byggår: 1949

Kulturhistorisk klassificering: Ingen

Entrepenadsumma intervall: 0-1 MSEK

Slutfört: 2007