Ring oss gärna!
08-534 710 70

Referensobjekt

Sök projekt:
Fritext (Projektnamn eller P-NR): P-NR: Projektnamn: Slutfört:

Projekttyp:
Fasad: Tak: Balkonger: Inglasningar: Fönster: Byggnation:

Entreprenad:
Entreprenadsumma: Byggår: Kulturhistorisk klassificering: Kommun:

Finn Malmgrensväg

P-NR: P4011

Uppdragsbeskrivning:

Fasadrenovering - Ny puts efter nedknack av fasad

Helomgjutning av balkonger 

Fönsterrenovering av samtliga fönster

Omfattning:

Totalytan: 968 kvm

Netto: 804 kvm

10 balkonger

Adress: Finn Malmgrensväg 61

Kommun: Stockholm

Fasadsystem: Renovering: Nytt fasadsystem – ROT-system

Balkonger: Renovering

Fönster: Renovering

Byggnation: Ombyggnation

Ställning: Fast ställning

Kulturhistorisk klassificering: Ingen

Entrepenadsumma intervall: 1-2 MSEK

Slutfört: 2015