Ring oss gärna!
08-534 710 70

Referensobjekt

Sök projekt:
Fritext (Projektnamn eller P-NR): P-NR: Projektnamn: Slutfört:

Projekttyp:
Fasad: Tak: Balkonger: Inglasningar: Fönster: Byggnation:

Entreprenad:
Entreprenadsumma: Byggår: Kulturhistorisk klassificering: Kommun:

Fourside

P-NR: P00032

Uppdragsbeskrivning:

STARK fick i uppdrag att ta ned fasaden i sin helhet och sedan putsa om med nätarmerad (stål) tjockputs.

Omfattning:

1000 kvm (bruttoyta) fasad

Adress: Ålstavägen 5-7, Järfälla

Kommun: Järfälla

Fasadsystem: Renovering: Nytt fasadsystem – omputs

Ställning: Fast ställning

Byggår: 1942

Kulturhistorisk klassificering: Gul

Entrepenadsumma intervall: 1-2 MSEK

Slutfört: 2010