Ring oss gärna!
08-534 710 70

Referensobjekt

Sök projekt:
Fritext (Projektnamn eller P-NR): P-NR: Projektnamn: Slutfört:

Projekttyp:
Fasad: Tak: Balkonger: Inglasningar: Fönster: Byggnation:

Entreprenad:
Entreprenadsumma: Byggår: Kulturhistorisk klassificering: Kommun:

Hotellet

P-NR: P3021

Uppdragsbeskrivning:

Murning och putsning av mindre väggar. Lapp och laga invändigt.

Omfattning:

Löpande arbete från februari 2013 fram till maj 2014. I april 2014 avslutades allt arbete.

Adress: Sveavägen 48, Stockholm

Kommun: Stockholm

Byggnation: Ombyggnation

Byggår: 2013-2014

Kulturhistorisk klassificering: Ingen

Slutfört: 2015