Ring oss gärna!
08-534 710 70

Referensobjekt

Sök projekt:
Fritext (Projektnamn eller P-NR): P-NR: Projektnamn: Slutfört:

Projekttyp:
Fasad: Tak: Balkonger: Inglasningar: Fönster: Byggnation:

Entreprenad:
Entreprenadsumma: Byggår: Kulturhistorisk klassificering: Kommun:

Kärrsdala Äldreboende

P-NR: P00099

Uppdragsbeskrivning:

STARK har byggt två nya balkonger åt Kärrsdala äldreboende i Tullinge. De nya balkongerna mäter hela 12x3 meteroch har ny takkonstruktion och mellanväggar av glas.

Omfattning:

2 balkonger om 36 kvm

Adress: Östanvägen 16, Tullinge

Kommun: Botkyrka

Balkonger: Nyproduktion

Tak: Nyproduktion

Byggår: 1997

Kulturhistorisk klassificering: Ingen

Entrepenadsumma intervall: 1-2 MSEK

Slutfört: 2011