Ring oss gärna!
08-534 710 70

Referensobjekt

Sök projekt:
Fritext (Projektnamn eller P-NR): P-NR: Projektnamn: Slutfört:

Projekttyp:
Fasad: Tak: Balkonger: Inglasningar: Fönster: Byggnation:

Entreprenad:
Entreprenadsumma: Byggår: Kulturhistorisk klassificering: Kommun:

Kv. Artilleristen 5

P-NR: P01002

Uppdragsbeskrivning:

STARK fick i uppdrag att fasadrenovera ett Parkeringshus i Rissne.

Omfattning:

570 kvm fasadyta

Adress: Kavallerivägen 3, Sundbyberg

Kommun: Sundbyberg

Fasadsystem: Renovering: Lagning puts

Ställning: Fast ställning

Byggår: 1985

Kulturhistorisk klassificering: Ingen

Entrepenadsumma intervall: 0-1 MSEK

Slutfört: 2010