Ring oss gärna!
08-534 710 70

Referensobjekt

Sök projekt:
Fritext (Projektnamn eller P-NR): P-NR: Projektnamn: Slutfört:

Projekttyp:
Fasad: Tak: Balkonger: Inglasningar: Fönster: Byggnation:

Entreprenad:
Entreprenadsumma: Byggår: Kulturhistorisk klassificering: Kommun:

Kv. Åskvädret 2

P-NR: P4142

Uppdragsbeskrivning:

Fasadrenovering med tillägsisolering av fastigheten gavlar.

Omfattning:

Fasadyta:

Brutto: 2210 kvm
Netto: 1775 kvm

Adress: Halmstadsvägen 53-61

Kommun: Stockholm

Fasadsystem: Renovering: Nytt fasadsystem – tilläggsisolering

Ställning: Fast ställning

Byggår: 1948

Kulturhistorisk klassificering: Ingen

Entrepenadsumma intervall: 1-2 MSEK

Slutfört: 2015