Ring oss gärna!
08-534 710 70

Referensobjekt

Sök projekt:
Fritext (Projektnamn eller P-NR): P-NR: Projektnamn: Slutfört:

Projekttyp:
Fasad: Tak: Balkonger: Inglasningar: Fönster: Byggnation:

Entreprenad:
Entreprenadsumma: Byggår: Kulturhistorisk klassificering: Kommun:

Kv. Berget 1

P-NR: P5048

Uppdragsbeskrivning:

Renovering av fasader med nedknackning av lös bomputs. Ny putsfasad som sedan avfärgats med KC-färg.

Omfattning:

Fasadyta: 1634 kvm

Adress: Västmannagatan 15

Kommun: Stockholm

Fasadsystem: Renovering: Nytt fasadsystem – omputs

Ställning: Fast ställning

Byggår: 1887-1888

Kulturhistorisk klassificering: Grön

Entrepenadsumma intervall: 1-2 MSEK

Slutfört: 2015