Ring oss gärna!
08-534 710 70

Referensobjekt

Sök projekt:
Fritext (Projektnamn eller P-NR): P-NR: Projektnamn: Slutfört:

Projekttyp:
Fasad: Tak: Balkonger: Inglasningar: Fönster: Byggnation:

Entreprenad:
Entreprenadsumma: Byggår: Kulturhistorisk klassificering: Kommun:

Kv. Björnbo

P-NR: P02050

Uppdragsbeskrivning:

STARK renoverar fönster och fasader på älderboendet Kvarteret Björnbo på Lidingö.

Omfattning:

ca 800 kvm fasadyta (brutto)

Adress: Svedjevägen, lidingö

Kommun: Lidingö

Fasadsystem: Renovering: Lagning puts

Fönster: Renovering

Kulturhistorisk klassificering: Ingen

Entrepenadsumma intervall: 0-1 MSEK

Slutfört: 2011