Ring oss gärna!
08-534 710 70

Referensobjekt

Sök projekt:
Fritext (Projektnamn eller P-NR): P-NR: Projektnamn: Slutfört:

Projekttyp:
Fasad: Tak: Balkonger: Inglasningar: Fönster: Byggnation:

Entreprenad:
Entreprenadsumma: Byggår: Kulturhistorisk klassificering: Kommun:

Kv. Bocken

P-NR: P0139

Uppdragsbeskrivning:

STARK Ställningar i Sverige AB levererade, monterade och demonterade ställningar samt vädertak till Veidekke för en tillbyggnad av kv. Bocken i centrala Stockholm (området Lästmakargatan, Norrlandsgatan, Regeringsgatan).

Omfattning:

6000 kvm

Adress: Lästmakargatan 18

Kommun: Stockholm

Ställning: Fast ställning

Kulturhistorisk klassificering: Ingen

Entrepenadsumma intervall: 1-2 MSEK

Slutfört: 2009