Ring oss gärna!
08-534 710 70

Referensobjekt

Sök projekt:
Fritext (Projektnamn eller P-NR): P-NR: Projektnamn: Slutfört:

Projekttyp:
Fasad: Tak: Balkonger: Inglasningar: Fönster: Byggnation:

Entreprenad:
Entreprenadsumma: Byggår: Kulturhistorisk klassificering: Kommun:

Kv. Bryggmästaren 7

P-NR: P5035

Uppdragsbeskrivning:

Fasadrenovering av fastighet i centrala Stockholm. Nedknackning av lös och bomputs.

Omfattning:

Fasadyta:

Totalyta: 2767 kvm
Nettoyta: 2257 kvm

Adress: Kungsgatan 55

Kommun: Stockholm

Fasadsystem: Renovering: Nytt fasadsystem – omputs

Ställning: Fast ställning

Byggår: 1880

Kulturhistorisk klassificering: Grön

Entrepenadsumma intervall: 2-5 MSEK

Slutfört: 2015