Ring oss gärna!
08-534 710 70

Referensobjekt

Sök projekt:
Fritext (Projektnamn eller P-NR): P-NR: Projektnamn: Slutfört:

Projekttyp:
Fasad: Tak: Balkonger: Inglasningar: Fönster: Byggnation:

Entreprenad:
Entreprenadsumma: Byggår: Kulturhistorisk klassificering: Kommun:

Kv. Danviksklippan 1

P-NR: P8058

Uppdragsbeskrivning:

STARK utförde renovering av  tak, terasser, balkonger och fasader åt TL Bygg AB, som i sin tur genomförde en totalrenovering åt kommnala fastighetsbolaget Familjebostäder.

Omfattning:

ca 1800kvm fasadyta (brutto)

Adress: Hästholmsvägen 9, Stockholm

Kommun: Stockholm

Fasadsystem: Renovering: Lagning puts

Balkonger: Renovering

Ställning: Fast ställning

Byggår: 1945

Kulturhistorisk klassificering: Ingen

Entrepenadsumma intervall: 0-1 MSEK

Slutfört: 2009