Ring oss gärna!
08-534 710 70

Referensobjekt

Sök projekt:
Fritext (Projektnamn eller P-NR): P-NR: Projektnamn: Slutfört:

Projekttyp:
Fasad: Tak: Balkonger: Inglasningar: Fönster: Byggnation:

Entreprenad:
Entreprenadsumma: Byggår: Kulturhistorisk klassificering: Kommun:

Kv. Hälsan 4

P-NR: P7123

Uppdragsbeskrivning:

STARK renoverade varsamt kvarteret Hälsan 4 kalkputsfasader. Plastfärg hade gjort en stor del av fasaden så porös att den i stora delar helt fick putsas (kalkputs) upp från murverket.

Renovering av kalkputsfasad; borttagning av plastfärg, utstockning av fasad och rustiseringar, listdragning, renovering av stuckdetaljer. Därefter stryktes fasaden med 5 styrkningar kalkfärg, målning av plåtdetaljer.

Renovering och målning av fönster.

Projektet fick pris för bästa renovering 2008 av Stockholms Hembygdsförbund.

Omfattning:

1400 kvm fasad (bruttoyta)

Adress: Tegnérgatan 4

Kommun: Stockholm

Fasadsystem: Renovering: Lagning puts

Fönster: Renovering

Ställning: Fast ställning

Byggår: 1884

Kulturhistorisk klassificering: Grön

Entrepenadsumma intervall: 10-20 MSEK

Slutfört: 2009