Ring oss gärna!
08-534 710 70

Referensobjekt

Sök projekt:
Fritext (Projektnamn eller P-NR): P-NR: Projektnamn: Slutfört:

Projekttyp:
Fasad: Tak: Balkonger: Inglasningar: Fönster: Byggnation:

Entreprenad:
Entreprenadsumma: Byggår: Kulturhistorisk klassificering: Kommun:

Kv. Hedvig 22

P-NR: P5070

Uppdragsbeskrivning:

Vid en omfattande projekt av Kv. Hedvig 22 i Spånga utför STARK fasadarbeten såväl renovering samt uppbyggnas av nya putssystem.

Omfattning:

Fasadyta:

Brutto: 6295 kvm
Netto: 4943 kvm

Kommun: Stockholm

Fasadsystem: Renovering: Nytt fasadsystem – tilläggsisolering

Kulturhistorisk klassificering: Ingen

Entrepenadsumma intervall: 5-10 MSEK

Slutfört: 2015