Ring oss gärna!
08-534 710 70

Referensobjekt

Sök projekt:
Fritext (Projektnamn eller P-NR): P-NR: Projektnamn: Slutfört:

Projekttyp:
Fasad: Tak: Balkonger: Inglasningar: Fönster: Byggnation:

Entreprenad:
Entreprenadsumma: Byggår: Kulturhistorisk klassificering: Kommun:

Kv. Högsätra och Bysätra

P-NR: P8004

Uppdragsbeskrivning:

STARK fick i uppdrag av BYGGR1 att vid deras nyproduktion av 70 nya lägeneheter åt Stockholmshem förse fastigheten med fasadsystem.

Omfattning:

4700 kvm fasad (bruttoyta)

Adress: Kungssätravägen 17 och 36, Skärholmen

Kommun: Stockholm

Fasadsystem: Nyproduktion: Fasadsystem tjockputs

Byggår: 2008

Kulturhistorisk klassificering: Ingen

Entrepenadsumma intervall: 2-5 MSEK

Slutfört: 2009