Ring oss gärna!
08-534 710 70

Referensobjekt

Sök projekt:
Fritext (Projektnamn eller P-NR): P-NR: Projektnamn: Slutfört:

Projekttyp:
Fasad: Tak: Balkonger: Inglasningar: Fönster: Byggnation:

Entreprenad:
Entreprenadsumma: Byggår: Kulturhistorisk klassificering: Kommun:

Kv. Klingan 5

P-NR: P8176

Uppdragsbeskrivning:

STARK valdes av Wåhlin Byggare AB som entreprenör för den utvändiga renoveringen av fastigheten. I uppdraget genomfördes först en tilläggsisolering för att förbättra fastighetens energivärden, efter detta putsades och färgades fasaden.

I uppdraget tillhandahöll STARK även byggställningar för renoveringsarbetena.

Omfattning:

ca 700 kvm fasadyta (brutto)

Adress: John Bergsplan 6, Stockholm

Kommun: Stockholm

Fasadsystem: Renovering: Nytt fasadsystem – tilläggsisolering

Ställning: Fast ställning

Byggår: 1936

Kulturhistorisk klassificering: Gul

Entrepenadsumma intervall: 0-1 MSEK

Slutfört: 2009