Ring oss gärna!
08-534 710 70

Referensobjekt

Sök projekt:
Fritext (Projektnamn eller P-NR): P-NR: Projektnamn: Slutfört:

Projekttyp:
Fasad: Tak: Balkonger: Inglasningar: Fönster: Byggnation:

Entreprenad:
Entreprenadsumma: Byggår: Kulturhistorisk klassificering: Kommun:

Kv. Klockan 1

P-NR: P9212

Uppdragsbeskrivning:

STARK fick i uppdrag av Arcona att renovera fasaden; samtliga takfötter och dekorer rengjordes från plastfärg och efter fönsterrenovering har STARK byggt upp nya fönsterbleckfall och putssmygar. Fasaden har färgats med kalklimfärg, medan alla stuckdetaljer har färgats med linoljefärg. Samtliga betongbalkonger renoverades (platsgjutning) och smidesräcken demonterades, renoverades och återmonterades.

Omfattning:

Ca 8400 kvm fasadyta (brutto), 13 st balkonger.

Adress: Vasagatan/Kungsgatan, Stockholm

Kommun: Stockholm

Fasadsystem: Renovering: Lagning puts

Balkonger: Renovering

Ställning: Fast ställning

Byggår: 1883

Kulturhistorisk klassificering: Grön

Entrepenadsumma intervall: 5-10 MSEK

Slutfört: 2011