Ring oss gärna!
08-534 710 70

Referensobjekt

Sök projekt:
Fritext (Projektnamn eller P-NR): P-NR: Projektnamn: Slutfört:

Projekttyp:
Fasad: Tak: Balkonger: Inglasningar: Fönster: Byggnation:

Entreprenad:
Entreprenadsumma: Byggår: Kulturhistorisk klassificering: Kommun:

Kv. Kronoberg

P-NR: P02090

Uppdragsbeskrivning:

STARK fick i uppdrag att knacka ner all befintlig puts och förse fastigheten med ny slätriven puts av hydrauliskt Thermosilitkalkbruk.

Entreprenaden innefattade även fönsterrenovering.

Omfattning:

Ca 2500 kvm fasad (bruttoyta)

Adress: Bergsgatan 48, Stockholm

Kommun: Stockholm

Fasadsystem: Renovering: Nytt fasadsystem – omputs

Fönster: Renovering

Ställning: Fast ställning

Byggår: 1905

Kulturhistorisk klassificering: Grön

Entrepenadsumma intervall: 1-2 MSEK

Slutfört: 2010