Ring oss gärna!
08-534 710 70

Referensobjekt

Sök projekt:
Fritext (Projektnamn eller P-NR): P-NR: Projektnamn: Slutfört:

Projekttyp:
Fasad: Tak: Balkonger: Inglasningar: Fönster: Byggnation:

Entreprenad:
Entreprenadsumma: Byggår: Kulturhistorisk klassificering: Kommun:

Kv. Kullagulla

P-NR: P9025

Uppdragsbeskrivning:

Kullagulla är ett av de första byggprojekteten i bostadsområdet Annedal, norr om Ulvsunda. STARK fick i uppdrag av Veidekke att mura 127 stycken badrum i kvarteret samt att förse fastigheten med fasad.

Omfattning:

Ca 8300 kvm fasad (bruttoyta)

Adress: Travarvägen, Bromma

Kommun: Stockholm

Fasadsystem: Nyproduktion: Fasadsystem tjockputs

Byggnation: Murning

Ställning: Fast ställning

Byggår: 2010

Kulturhistorisk klassificering: Ingen

Entrepenadsumma intervall: 5-10 MSEK

Slutfört: 2011