Ring oss gärna!
08-534 710 70

Referensobjekt

Sök projekt:
Fritext (Projektnamn eller P-NR): P-NR: Projektnamn: Slutfört:

Projekttyp:
Fasad: Tak: Balkonger: Inglasningar: Fönster: Byggnation:

Entreprenad:
Entreprenadsumma: Byggår: Kulturhistorisk klassificering: Kommun:

Kv. Kungsängsliljan 6

P-NR: P7014

Uppdragsbeskrivning:

STARK Isolerade och putsade en nyproduktion åt BYGGR1 med webers tjockputsystem Serporoc inklusive 50 mm. mineralull. Fastigheten omfattar 28 lägenheter.

Omfattning:

ca 2200 fasadyta (brutto)

Adress: Tellusborgsvägen 3, Hägersten

Kommun: Stockholm

Fasadsystem: Nyproduktion: Fasadsystem tjockputs

Ställning: Fast ställning

Byggår: 2008

Kulturhistorisk klassificering: Ingen

Entrepenadsumma intervall: 1-2 MSEK

Slutfört: 2008