Ring oss gärna!
08-534 710 70

Referensobjekt

Sök projekt:
Fritext (Projektnamn eller P-NR): P-NR: Projektnamn: Slutfört:

Projekttyp:
Fasad: Tak: Balkonger: Inglasningar: Fönster: Byggnation:

Entreprenad:
Entreprenadsumma: Byggår: Kulturhistorisk klassificering: Kommun:

Kv. Lägret 5

P-NR: P4054

Uppdragsbeskrivning:

Nedknackning av gatufasad

Putsning samt avfärgning av fasad på innegården

Målning av tak och samtliga fönster

Omfattning:

Totalyta: 750 kvm

Antal fönster: 45 st

Adress: Storgatan 44, Stockholm

Kommun: Stockholm

Fasadsystem: Renovering: Nytt fasadsystem – ROT-system

Tak: Renovering

Fönster: Renovering

Ställning: Fast ställning

Kulturhistorisk klassificering: Ingen

Entrepenadsumma intervall: 2-5 MSEK

Slutfört: 2014