Ring oss gärna!
08-534 710 70

Referensobjekt

Sök projekt:
Fritext (Projektnamn eller P-NR): P-NR: Projektnamn: Slutfört:

Projekttyp:
Fasad: Tak: Balkonger: Inglasningar: Fönster: Byggnation:

Entreprenad:
Entreprenadsumma: Byggår: Kulturhistorisk klassificering: Kommun:

Kv. Långskeppet

P-NR: P7057

Uppdragsbeskrivning:

STARK genomförde kompletteringsisolering och putslagningar åt Býggnads AB Åke Sundvall. Avfärgning av fasad samt sockel ingick i entreprenden.

Omfattning:

ca 700 kvm fasadyta (brutto)

Adress: Björketorpsvägen, stockholm

Kommun: Stockholm

Fasadsystem: Renovering: Lagning puts

Ställning: Fast ställning

Kulturhistorisk klassificering: Ingen

Entrepenadsumma intervall: 0-1 MSEK

Slutfört: 2007