Ring oss gärna!
08-534 710 70

Referensobjekt

Sök projekt:
Fritext (Projektnamn eller P-NR): P-NR: Projektnamn: Slutfört:

Projekttyp:
Fasad: Tak: Balkonger: Inglasningar: Fönster: Byggnation:

Entreprenad:
Entreprenadsumma: Byggår: Kulturhistorisk klassificering: Kommun:

Kv. Låsfjädern 1

P-NR: P9010

Uppdragsbeskrivning:

STARK totalrenoverade fasaden på kvarteret Låsfjädern 1 (74 lägenheter och 8 lokaler). Tilläggsisolering med tjockputs och nedbildning av samtliga balkonger med platsgjutning av ny platta samt renovering av räcken.

Omfattning:

4200 kvm fasad (bruttoyta)
66 balkonger

Adress: Gökholmsbacken 21-41, Rågsved

Kommun: Stockholm

Fasadsystem: Renovering: Nytt fasadsystem – tilläggsisolering

Balkonger: Renovering

Ställning: Fast ställning

Byggår: 1958

Kulturhistorisk klassificering: Ingen

Entrepenadsumma intervall: 5-10 MSEK

Slutfört: 2010