Ring oss gärna!
08-534 710 70

Referensobjekt

Sök projekt:
Fritext (Projektnamn eller P-NR): P-NR: Projektnamn: Slutfört:

Projekttyp:
Fasad: Tak: Balkonger: Inglasningar: Fönster: Byggnation:

Entreprenad:
Entreprenadsumma: Byggår: Kulturhistorisk klassificering: Kommun:

Kv. Lindbacken

P-NR: P02042

Uppdragsbeskrivning:

STARK fick i uppdrag av SKANSKA att renovera fasaden på Kammakargatan 39.

Omfattning:

700 kvm fasadyta (brutto)

Adress: Kammakargatan 39, Stockholm

Kommun: Stockholm

Fasadsystem: Renovering: Lagning puts

Ställning: Fast ställning

Byggår: 1862

Kulturhistorisk klassificering: Gul

Slutfört: 2011