Ring oss gärna!
08-534 710 70

Referensobjekt

Sök projekt:
Fritext (Projektnamn eller P-NR): P-NR: Projektnamn: Slutfört:

Projekttyp:
Fasad: Tak: Balkonger: Inglasningar: Fönster: Byggnation:

Entreprenad:
Entreprenadsumma: Byggår: Kulturhistorisk klassificering: Kommun:

Kv. Lissabon

P-NR: P8128

Uppdragsbeskrivning:

STARK fick uppdraget att förse 2 stycken punkthus innehållande 102 bostadsrättslägenheter med fasad av tjockputssystem samt delar av fasad försedd med skärmtegel. Dessutom ingick renovering av garagefastigheten i 3 våningsplan.

Omfattning:

1200 kvm fasad (nettoyta) för nyproduktion fasad

Adress: Öregrundsgatan 15-17, Gärdet

Kommun: Stockholm

Fasadsystem: Nyproduktion: Fasadsystem tjockputs

Ställning: Fast ställning

Byggår: 2009

Kulturhistorisk klassificering: Ingen

Slutfört: 2010