Ring oss gärna!
08-534 710 70

Referensobjekt

Sök projekt:
Fritext (Projektnamn eller P-NR): P-NR: Projektnamn: Slutfört:

Projekttyp:
Fasad: Tak: Balkonger: Inglasningar: Fönster: Byggnation:

Entreprenad:
Entreprenadsumma: Byggår: Kulturhistorisk klassificering: Kommun:

Kv. Logen 10 och 14

P-NR: P7182

Uppdragsbeskrivning:

Fastigheterna fick tilläggsisolerades och försågs med nytt putssystem. Dessutom renoverades balkongernas betongplattor och nya balkongräcken monterades. 
STARK tog fram en ny konstruktion av takfoten och nytt dagvattenssystem till fastigheten.

Omfattning:

(tillsammans med de föregående etapperna Logen 6 och 7):
över 30 000 kvm fasad (bruttoyta)
ca 550 lägenheter
5 fastigheter i 4 etapper

Adress: Visättravägen 3-33, Visättra

Kommun: Huddinge

Fasadsystem: Renovering: Nytt fasadsystem – tilläggsisolering

Balkonger: Renovering

Tak: Renovering

Ställning: Fast ställning

Byggår: 1967

Kulturhistorisk klassificering: Ingen

Entrepenadsumma intervall: 10-20 MSEK

Slutfört: 2009