Ring oss gärna!
08-534 710 70

Referensobjekt

Sök projekt:
Fritext (Projektnamn eller P-NR): P-NR: Projektnamn: Slutfört:

Projekttyp:
Fasad: Tak: Balkonger: Inglasningar: Fönster: Byggnation:

Entreprenad:
Entreprenadsumma: Byggår: Kulturhistorisk klassificering: Kommun:

Kv. Logen 6

P-NR: P6067

Uppdragsbeskrivning:

STARK anlitades av Huge som generalentreprenad av tak- och fasadrenovering. STARK ansvarade då för tilläggsisolering, putsning och avfärgning av fasader, byte av takbeläggning, tilläggsisolering på vindsbjälklag, byte av samtliga balkongräcken (från betong till nya räcken i skivmaterial), plåtarbeten och tillhörande markarbeten.

Även entréerna fick ny utformning med portomfattningar i granit och glastak

Omfattning:

ca 6200 kvm fasadyta (brutto)

Adress: Visättravägen 49-59, Huddinge

Kommun: Huddinge

Fasadsystem: Renovering: Nytt fasadsystem – tilläggsisolering

Tak: Renovering

Ställning: Fast ställning

Byggår: 1966

Kulturhistorisk klassificering: Ingen

Entrepenadsumma intervall: 5-10 MSEK

Slutfört: 2007