Ring oss gärna!
08-534 710 70

Referensobjekt

Sök projekt:
Fritext (Projektnamn eller P-NR): P-NR: Projektnamn: Slutfört:

Projekttyp:
Fasad: Tak: Balkonger: Inglasningar: Fönster: Byggnation:

Entreprenad:
Entreprenadsumma: Byggår: Kulturhistorisk klassificering: Kommun:

Kv. Logen 7

P-NR: P7001

Uppdragsbeskrivning:

STARK anlitades av Huge som genetralentreprenör.

I entreprenörer ingick: Tilläggsisolering och putsning av fasader och socklar, demontering balkongräcken av betong, montering nya balkongräcken, tilläggsisolering av takbjälklag, inklädnad takfot med Cerbonitskiva och erforderliga målnings-, plåt-, mark och trädgårdsarbeten.

STARK hade även ansvaret att nya dagvattenledningar från de nya stuprör drogs till befintliga ledningar i mark.

Omfattning:

ca 6900 Kvm fasadyta (brutto), ca st balkonger

Adress: Visättravägen 35-47, Huddinge

Kommun: Huddinge

Fasadsystem: Renovering: Nytt fasadsystem – tilläggsisolering

Ställning: Fast ställning

Byggår: 1966

Kulturhistorisk klassificering: Ingen

Entrepenadsumma intervall: 5-10 MSEK

Slutfört: 2008