Ring oss gärna!
08-534 710 70

Referensobjekt

Sök projekt:
Fritext (Projektnamn eller P-NR): P-NR: Projektnamn: Slutfört:

Projekttyp:
Fasad: Tak: Balkonger: Inglasningar: Fönster: Byggnation:

Entreprenad:
Entreprenadsumma: Byggår: Kulturhistorisk klassificering: Kommun:

Kv. Mätkedjan

P-NR: P9235

Uppdragsbeskrivning:

STARK fick i uppdrag av Peab Bostad att utföra putsarbeten på Familjebostäders 3 st nyproduktioner som omfattar 78 lägenheter.

Putsen utförs med webers tjockputssystem serporoc inkl. 80 mm. mineralull. Sockel putsas med Webers sockelputssystem inkl. 80 mm. cellplast.

Omfattning:

5500 kvm fasadyta (brutto)

Adress: Havsörnsvägen/Ejdervägen, Farsta

Kommun: Stockholm

Fasadsystem: Nyproduktion: Fasadsystem tjockputs

Ställning: Fast ställning

Byggår: 2010

Kulturhistorisk klassificering: Ingen

Entrepenadsumma intervall: 2-5 MSEK

Slutfört: 2010