Ring oss gärna!
08-534 710 70

Referensobjekt

Sök projekt:
Fritext (Projektnamn eller P-NR): P-NR: Projektnamn: Slutfört:

Projekttyp:
Fasad: Tak: Balkonger: Inglasningar: Fönster: Byggnation:

Entreprenad:
Entreprenadsumma: Byggår: Kulturhistorisk klassificering: Kommun:

Kv. Mjölnaren 6

P-NR: P3112

Uppdragsbeskrivning:

Fasadrenovering - omfogning av tegel och stuckaturrenovering. 

Fönsterrenovering

Omfattning:

Totalyta: 531 löpmeter stuckaturer

Adress: Rådmansgatan 71

Kommun: Stockholm

Fasadsystem: Renovering: Lagning tegel

Fönster: Renovering

Ställning: Fast ställning

Byggår: 1889

Kulturhistorisk klassificering: Ingen

Entrepenadsumma intervall: 2-5 MSEK

Slutfört: 2014