Ring oss gärna!
08-534 710 70

Referensobjekt

Sök projekt:
Fritext (Projektnamn eller P-NR): P-NR: Projektnamn: Slutfört:

Projekttyp:
Fasad: Tak: Balkonger: Inglasningar: Fönster: Byggnation:

Entreprenad:
Entreprenadsumma: Byggår: Kulturhistorisk klassificering: Kommun:

Kv. Molde 4

P-NR: P5031

Uppdragsbeskrivning:

Fasadrenovering av fyra huskroppar i Husby. Putskivor samt genomfäragad rivputs.

Omfattning:

Fasadyta:

Brutto: 7730 kvm
Netto: 5702 kvm

Adress: Bergengatan 31-37, Husby

Kommun: Stockholm

Fasadsystem: Renovering: Nytt fasadsystem – omputs

Kulturhistorisk klassificering: Ingen

Slutfört: 2017