Ring oss gärna!
08-534 710 70

Referensobjekt

Sök projekt:
Fritext (Projektnamn eller P-NR): P-NR: Projektnamn: Slutfört:

Projekttyp:
Fasad: Tak: Balkonger: Inglasningar: Fönster: Byggnation:

Entreprenad:
Entreprenadsumma: Byggår: Kulturhistorisk klassificering: Kommun:

Kv. Näckström

P-NR: P8111

Uppdragsbeskrivning:

STARK fick uppdraget att renovera befintlig fastighets fasad, lappning och lagning.

Omfattning:

1300 kvm fasad (nettoyta) för fasadrenovering

Adress: Berzelii Park 1, City

Kommun: Stockholm

Fasadsystem: Renovering: Lagning tegel

Ställning: Fast ställning

Byggår: 1950

Kulturhistorisk klassificering: Grön

Entrepenadsumma intervall: 20 och uppåt

Slutfört: 2010