Ring oss gärna!
08-534 710 70

Referensobjekt

Sök projekt:
Fritext (Projektnamn eller P-NR): P-NR: Projektnamn: Slutfört:

Projekttyp:
Fasad: Tak: Balkonger: Inglasningar: Fönster: Byggnation:

Entreprenad:
Entreprenadsumma: Byggår: Kulturhistorisk klassificering: Kommun:

Kv. Nissöga

P-NR: P8130

Uppdragsbeskrivning:

STARK erhöll putsentreprenaden av NCC:s 4 nyproduktioner som omfattar 53 lägenheter och reste även ställningar samt väderskydd.

Omfattning:

ca 4600 kvm fasadyta (brutto)

Adress: Enköpingsvägen 126, Sundbyberg

Kommun: Sundbyberg

Fasadsystem: Nyproduktion: Fasadsystem tjockputs

Ställning: Fast ställning

Byggår: 2009

Kulturhistorisk klassificering: Ingen

Entrepenadsumma intervall: 2-5 MSEK

Slutfört: 2009