Ring oss gärna!
08-534 710 70

Referensobjekt

Sök projekt:
Fritext (Projektnamn eller P-NR): P-NR: Projektnamn: Slutfört:

Projekttyp:
Fasad: Tak: Balkonger: Inglasningar: Fönster: Byggnation:

Entreprenad:
Entreprenadsumma: Byggår: Kulturhistorisk klassificering: Kommun:

Kv. Påfågeln

P-NR: P9152

Uppdragsbeskrivning:

STARK fick uppdraget att renovera kvarteret Påfågelns fasader med fiberförstärkt tunnputssystem med ett centriskt placerat glasfibernät för att motverka sprickbildning.

Omfattning:

3000 kvm fasad (bruttoyta) för fasadrenovering

Adress: Törnrosagatan 47

Kommun: Södertälje

Fasadsystem: Renovering: Nytt fasadsystem – ROT-system

Ställning: Arbetsplatform

Byggår: 1965

Kulturhistorisk klassificering: Ingen

Entrepenadsumma intervall: 1-2 MSEK

Slutfört: 2010