Ring oss gärna!
08-534 710 70

Referensobjekt

Sök projekt:
Fritext (Projektnamn eller P-NR): P-NR: Projektnamn: Slutfört:

Projekttyp:
Fasad: Tak: Balkonger: Inglasningar: Fönster: Byggnation:

Entreprenad:
Entreprenadsumma: Byggår: Kulturhistorisk klassificering: Kommun:

Kv. Pahl 9

P-NR: P02045

Uppdragsbeskrivning:

STARK fick i uppdrag av Bostadsrättsföreningen Åsöborg att utföra fasadrenovering på deras fasad.

Omfattning:

450 kvm fasad (bruttoyta)

Adress: Åsögatan 170, Stockholm

Kommun: Stockholm

Fasadsystem: Renovering: Lagning puts

Ställning: Fast ställning

Byggår: 1915

Kulturhistorisk klassificering: Gul

Entrepenadsumma intervall: 0-1 MSEK

Slutfört: 2010