Ring oss gärna!
08-534 710 70

Referensobjekt

Sök projekt:
Fritext (Projektnamn eller P-NR): P-NR: Projektnamn: Slutfört:

Projekttyp:
Fasad: Tak: Balkonger: Inglasningar: Fönster: Byggnation:

Entreprenad:
Entreprenadsumma: Byggår: Kulturhistorisk klassificering: Kommun:

Kv. Porla Brunn 2

P-NR: P7200

Uppdragsbeskrivning:

STARK fick i uppdrag av Besqab att putsad fasaderna åt Brf Wasa Brunn när de producerade deras fastigheter.

Omfattning:

2700 kvm fasad (bruttoyta)

Adress: Eastmansvägen 15-19, Medevigatan 8 - 18

Kommun: Stockholm

Fasadsystem: Nyproduktion: Fasadsystem tunnputs

Ställning: Fast ställning

Byggår: 2008

Kulturhistorisk klassificering: Ingen

Entrepenadsumma intervall: 1-2 MSEK

Slutfört: 2009