Ring oss gärna!
08-534 710 70

Referensobjekt

Sök projekt:
Fritext (Projektnamn eller P-NR): P-NR: Projektnamn: Slutfört:

Projekttyp:
Fasad: Tak: Balkonger: Inglasningar: Fönster: Byggnation:

Entreprenad:
Entreprenadsumma: Byggår: Kulturhistorisk klassificering: Kommun:

Kv. Rackelhanen 1-2

P-NR: P4061

Uppdragsbeskrivning:

Fönstermålning.

Renovering av balkonger och balkongräcken.

Omfattning:

Antal fönster: 355 st

Antal Balkonger: 8 st

Adress: Karlavägen 71-73

Kommun: Stockholm

Balkonger: Renovering

Fönster: Renovering

Ställning: Fast ställning

Kulturhistorisk klassificering: Gul

Entrepenadsumma intervall: 2-5 MSEK

Slutfört: 2014