Ring oss gärna!
08-534 710 70

Referensobjekt

Sök projekt:
Fritext (Projektnamn eller P-NR): P-NR: Projektnamn: Slutfört:

Projekttyp:
Fasad: Tak: Balkonger: Inglasningar: Fönster: Byggnation:

Entreprenad:
Entreprenadsumma: Byggår: Kulturhistorisk klassificering: Kommun:

Kv. Renen

P-NR: P00054

Uppdragsbeskrivning:

STARK skall förse Veidekkes nyproducerade punkthus i Sundbyberg med mineralull och tjockputs.

Omfattning:

ca 2500 kvm fasadyta (brutto)

Adress: Skogsbacken 22

Kommun: Sundbyberg

Fasadsystem: Nyproduktion: Fasadsystem tjockputs

Ställning: Fast ställning

Byggår: 2011

Kulturhistorisk klassificering: Ingen

Entrepenadsumma intervall: 1-2 MSEK

Slutfört: 2011