Ring oss gärna!
08-534 710 70

Referensobjekt

Sök projekt:
Fritext (Projektnamn eller P-NR): P-NR: Projektnamn: Slutfört:

Projekttyp:
Fasad: Tak: Balkonger: Inglasningar: Fönster: Byggnation:

Entreprenad:
Entreprenadsumma: Byggår: Kulturhistorisk klassificering: Kommun:

Kv. Saturnus 5

P-NR: P02097

Uppdragsbeskrivning:

STARK fick i uppdrag av Aberdeen Property Investors att knacka ner all befintligt puts, renovera fönster och balkonger, diverse plåtarbeten samt ommålning av taket.

Omfattning:

ca 1900 kvm fasad (bruttoyta)

Adress: Storgatan 1, Södertälje

Kommun: Södertälje

Fasadsystem: Renovering: Nytt fasadsystem – omputs

Balkonger: Renovering

Tak: Renovering

Fönster: Renovering

Ställning: Fast ställning

Byggår: 1905

Kulturhistorisk klassificering: Ingen

Entrepenadsumma intervall: 2-5 MSEK

Slutfört: 2011