Ring oss gärna!
08-534 710 70

Referensobjekt

Sök projekt:
Fritext (Projektnamn eller P-NR): P-NR: Projektnamn: Slutfört:

Projekttyp:
Fasad: Tak: Balkonger: Inglasningar: Fönster: Byggnation:

Entreprenad:
Entreprenadsumma: Byggår: Kulturhistorisk klassificering: Kommun:

Kv. Signallodet

P-NR: P02106

Uppdragsbeskrivning:

STARK skall förse fastigheten kvarteret Signallodet om 75 lägenheter med fasadputs (mineralull med tjockputs).

Omfattning:

ca 3000 kvm fasadyta (brutto)

Adress: Fredsgatan/Eliegatan, Sundbyberg

Kommun: Sundbyberg

Fasadsystem: Nyproduktion: Fasadsystem tjockputs

Ställning: Fast ställning

Byggår: 2011

Kulturhistorisk klassificering: Ingen

Entrepenadsumma intervall: 2-5 MSEK

Slutfört: 2012