Ring oss gärna!
08-534 710 70

Referensobjekt

Sök projekt:
Fritext (Projektnamn eller P-NR): P-NR: Projektnamn: Slutfört:

Projekttyp:
Fasad: Tak: Balkonger: Inglasningar: Fönster: Byggnation:

Entreprenad:
Entreprenadsumma: Byggår: Kulturhistorisk klassificering: Kommun:

Kv. Sprängaren 1

P-NR: P7083

Uppdragsbeskrivning:

STARK utförde balkongrenovering (platsgjutning) åt Tegle bostäder. I arbetet ingick lagning av balkongplatta (betong), utbyte och målning av sidoskärmar samt målning av balkongfronter och räcken.

Omfattning:

ca 90 balkonger.

Adress: Bergsgatan 4A-12B, Södertälje

Kommun: Södertälje

Balkonger: Renovering

Ställning: Arbetsplatform

Byggår: 1960

Kulturhistorisk klassificering: Ingen

Entrepenadsumma intervall: 2-5 MSEK

Slutfört: 2008