JOURNUMMER
08-534 710 60

Referensobjekt

Sök projekt:
Fritext (Projektnamn eller P-NR): P-NR: Projektnamn: Slutfört:

Projekttyp:
Fasad: Tak: Balkonger: Inglasningar: Fönster: Byggnation:

Entreprenad:
Entreprenadsumma: Byggår: Kulturhistorisk klassificering: Kommun:

Kv. Sprundet 3

P-NR: P00103

Uppdragsbeskrivning:

Kvarteret Sprundet 3 kallas även för Villa Sofielund eller Tornvillan. Fastigheten är byggnadsminnesförklarad.

STARK skall varsamt renovera Tornvillans torn (balustrad och takfris) som består av sammanfogade element i betong, armerad med rundstål. Identiska element utan armering skall nu gjutas och ersätta befintliga.

Adress: Mäster Simons väg 23, Solna

Kommun: Solna

Fasadsystem: Renovering: Lagning puts

Tak: Renovering

Ställning: Fast ställning

Byggår: 1900

Kulturhistorisk klassificering: Blå

Entrepenadsumma intervall: 2-5 MSEK

Slutfört: 2011