Ring oss gärna!
08-534 710 70

Referensobjekt

Sök projekt:
Fritext (Projektnamn eller P-NR): P-NR: Projektnamn: Slutfört:

Projekttyp:
Fasad: Tak: Balkonger: Inglasningar: Fönster: Byggnation:

Entreprenad:
Entreprenadsumma: Byggår: Kulturhistorisk klassificering: Kommun:

Kv. Syrenen

P-NR: P8182

Uppdragsbeskrivning:

STARK fick uppdraget att förse ett punkthus om 34 lägenheter i sex våningar och en souterrängvåning med fasad av tjockputssystem.

Omfattning:

1400 kvm fasad (bruttoyta) för nyproduktion fasad

Adress: Dalarövägen 26A

Kommun: Haninge

Fasadsystem: Nyproduktion: Fasadsystem tjockputs

Ställning: Fast ställning

Byggår: 2010

Kulturhistorisk klassificering: Ingen

Entrepenadsumma intervall: 1-2 MSEK

Slutfört: 2010